Falcon Air

  • lierveld2
  • lierveld
  • dsc_0027
  • 2011_greifenburg_023
  • foros_p7280138
  • 2011_greifenburg_020
  • lieren2
  • lijak panorama
  • lieren

In ’t weekend van 22/23 September werden bij Falcon Air, in Horst America, de Ned. Kam-pioenschappen Precisie klassiek gehouden. Deze kampioenschappen werden voor de eerste keer al in 1976 gehouden, en nu dus voor de 37e keer. In de loop al van die jaren zijn de schermen wel verandert. Er werd in 1976 begonnen, met de ronde koepels, eerst achter de boot, en op ’t water. Later achter de auto, en op ’t land. De koepels werden squares, en nog later (eind jaren ‘80) kwamen de eerste lieren. Nu wordt deze N.K. gevlogen, in ‘n “Open klasse” (met de squares), en in de klasse “Bergschermen”, de tegenwoordige schermen. Daarbij is er bij de N.K. Precisie ook altijd ’n teamklassement van 3-persoons (club)team’s. Op de E.K. en de W.K. Precisie zijn dit dan gelijk de landenteam’s, tegenwoordig bestaande uit 5 personen, maar in ’t verleden waren dat 8-persoons team’s. De reglementen groeiden in al die jaren ook mee, nationaal, en internationaal. De hele geschiedenis, van al deze Precisie-kampioenschappen is te zien, in de “Hall of Fame”, op de site van de Afdeling Schermvlie-gen, onder “Wedstrijden”.   Internationaal zijn er nog altijd Precisie-wedstrijden, die voorna-melijk met de squares gevlogen worden, zoals de Europese competitie, de EPAC, die met wedstrijden in Frankrijk, Engeland, en Nederland elk jaar wordt verwerkt. Deze EPAC-com-petitie bestaat ook al vanaf 1990. ’t Grote verschil, met de N.K. Precisie, Stand Up is, dat je bij de Stand Up op je voeten moet blijven staan (of doorlopen), en bij de N.K.klassiek telt ’t eerste grondcontact. Bij de N.K. klassiek ligt er ook ’n 50 cm. dik luchtkussen, van 5 meter doorsnede, waarop de electronische doelschijf ligt. Dit als extra veiligheid, bij de landingen.
’t Hele doelgebied, rond dat kussen, heeft ’n straal van 10 meter, waarbinnen door de 3-kop-pige Jury de afstand tot de doelstip gemeten wordt. Bovendien houd de Wedstrijdleider in de gaten, of iedere deelnemer ’n faire doelpoging heeft, en alles volgens de regels verloopt. Land je buiten die cirkel, dan is jou score toch nooit meer dan 10 meter. Aan ’t einde van de wed-strijd worden van iedereen alle scores bij elkaar geteld, en diegene, met de minste centimeters (of meters), is de winnaar. Voor de team’s wordt van jou, en je beide teamgenoten alle scores bij elkaar geteld, en zo komt ook ’t beste team uit de bus.  

Dan de wedstrijd zelf, op Zaterdag 22 September.
Na alle administratieve handelingen, volgde eerst de briefing door de wedstrijdleider Huub Coumans, voornamelijk over de regels, van deze N.K. De loting, voor de startvolgorde van
de team’s, had op Vrijdagavond al plaats gevonden. Daarna volgde de “driftersvlucht”, en vervolgens kon de wedstrijd beginnen. In die eerste ronde werden al gelijk goede scores gemaakt, maar er vielen ook al ’n serie 10-meters, dus buiten de doelcirkel. Nadat iedereen zijn doelpoging had gehad, kon deze ronde geldig verklaart worden, en werd er met de 2e ron-de begonnen. De topposities werden versterkt, maar er vielen ook deze ronde weer ’n serie 10-meters. Peter Moree, van Sky Rebels, nam de kop in ’t klassement, van de “gewone scher-men”, met goede scores. Huub (namens Falcon Air) nam geen enkel risico, vanwege ’n knie- blessure, opgelopen op de W.K. in Sarajewo, en maakte enkel hele stabiele landingen. Dit was dan natuurlijk ook in zijn scores te merken. Die waren lang niet zo nauwkeurig, als anders. Maar ’t bleek ook, dat alle andere Falcon Air-vliegers in de voorste regionen meeknokten, en voor goede scores zorgden. Deze ronde kon ook, zonder problemen, geldig verklaart worden, nadat ieder zijn doelpoging had gedaan. Er werd daarna aan de 3e ronde begonnen, maar in-middels had de zon ook zijn werk gedaan. Dat zorgde voor thermische omstandigheden, die de doelpogingen natuurlijk ’n heel stuk lastiger maakte. Maar de toppers in ’t klassement zetten nu ook ’n goede score neer, maar er vielen ook nog meer 10 meter scores. Dat gaf wel aan, dat dit ’n hele lastige ronde was. Deze ronde nam ook meer tijd in beslag, voordat iedere vlieger aan de beurt was geweest. Na die 3e ronde (rond 17.30 uur) werd er met de wedstrijd gestopt. Er werd toen ook besloten, om op Zondag niet meer verder te gaan, met deze N.K., want de weersvoorspellingen voor Zondag 23 September waren slecht. Alle scores werden geteld, en de klassementen werden opgemaakt. De winnaars werden bekend gemaakt, op de prijsuitreiking. Daarna was ’t tijd voor de B.B.Q. en ’n biertje(of meer), en waarbij natuurlijk de nodige “sterke verhalen”.


De winnaars, van de N.K Precisie klassiek, 2012 :

“Open klasse” :   
1.  Huub Coumans       Falcon Air

“Bergschermen” :     
1.  Peter Moree           Sky Rebels
2.  Harrie Donkers        Para Aqua                                    
3.  Adri Graat              Falcon Air
4.  Pauwel Janssen      Falcon Air
5.  Theo Schoofs        Action Air

“Team’s” :
1.  Falcons Oet Rooij  
    (Huub Coumans, Paul Hendriks, Roel Stroucken)
2.  Falcon Air
    (Hein Geerts, Adri Graat, Pauwel Janssen)
3.  Sky Rebels
    (Aart de Harder, John Otterspeer, Peter Moree)

Wedstrijdleider : Huub Coumans

{phocagallery view=category|categoryid=19|limitstart=0|limitcount=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|enableswitch=1|overlib=0|piclens=0|displayimgrating=0|imageordering=9}